Hemelse Tonen genomineerd voor de Jacob van Eyckprijs 2017

Het lespakket Hemelse Tonen van de Bossche Beiaard Stichting is genomineerd voor de Jacob van Eyckprijs 2017. Er zijn tien andere genomineerden voor deze prijs die een keer in de drie jaar wordt uitgereikt door het Urechts Klokkenluiders Gilde.
Helaas mocht Hemelse Tonen de prijs niet in de wacht slepen. Wel kregen we mooie vermelding van de jury bij de uitreiking vrijdag 2 juni in Utrecht. 
Winnaar werd de werkgroep die zich negen jaar lang beijverde voor de restauratie van het 17e eeuwse Van Call-uurwerk in de Jacobikerk, Utrecht.
Bestuurslid van de Bossche Beiaard Stichting, Inke Katoen (links op de foto) feliciteert dhr. De Groot met de Jacob van Eyckprijs. Namens ons bood zij hem een bloemetje aan. 
Dr. Luc Rombouts kreeg een oeuvreprijs voor zijn promotieonderzoek.


De Jacob van Eyckprijs is bedoeld om aandacht te vestigen op het gebruik van luid- en bei-aardklokken in Nederland en Vlaanderen. Het kan daarbij gaan om behoud van cultuurhis-torisch erfgoed, om vernieuwende projecten of wetenschappelijk, campanologisch onderzoek in het Nederlands taalgebied.
De prijs bestaat uit de bronzen Jacob van Eyckpenning en een geldbedrag van € 2.000 en werd voor de derde keer uitgereikt. 
De volgende 11 inzendingen zijn door de jury beoordeeld:


 Afstudeeronderzoek van Jan-Geert Heuvelman naar de stimulering en financiering van de beiaardcultuur in Europa en Noord-Amerika.
 Jaap Pompstra uit Beerta voor zijn inzet bij de herplaatsing van een klokkenstoel in Drachten, voorgedragen door de Aldegaester Klokkenlieders.
 Restauratie van het 17e eeuwse Van Call-uurwerk in de Jacobikerk, Utrecht, voorgedra-gen door de heer Sj. van Geuns.
 De Zingende Toren in Leidsche Rijn (Utrecht) als gedurfd campanologisch experiment.
 Malgosia Fiebig, stadsbeiaardier Utrecht en Nijmegen voor de innovatieve wijze waarop zij het publiek bij de beiaard betrekt.
 Bossche Beiaard Stichting met de ontwikkeling van een lespakket rond de beiaard
 De commissie Hemony Beiaard Middelstum voor de restauratie van de speeltrommel van het carillon in Middelstum.
 Dissertatie van dr. L. Rombouts, stadsbeiaardier van Tienen (B) en Leuven (B), voorge-dragen door Museum Klok en Peel te Asten.
 Koster-beheerder Jan van den Oever van de Dorpskerk te Barendrecht voor zijn trouwe inzet als handmatig luider, voorgedragen door het College van Kerkrentmeesters.
 Project Carillon & DJ van de Stichting Carillon Woerden
 De plaatsing van een nieuwe beiaard in Neerpelt (B).
Het aantal van elf inzendingen is verheugend. Het zijn er meer dan bij vorige edities: zeven in 2011 en zes in 2014.
De jury bestond dit keer uit:
- Marian van Dijk, directeur Museum Speelklok te Utrecht
- Frans Haagen, beiaardier / docent & coördinator Nederlandse Beiaardschool
- Hette Meijering, voorzitter Kamper Klokkenluidersgilde Geert van Wou / winnaar Jacob van Eyckprijs 2014
- Rudi van Straten, specialist klinkende monumenten, Rijksdienst Cultureel Erfgoed
- Michel Veracx, voorzitter Roeselaarse Klokkengilde (B)