Actueel in september 2016

Afscheid van twee trouwe bestuursleden

Het bestuur van de Bossche Beiaard Stichting heeft vrijdag 23 september officieel afscheid genomen van twee trouwe bestuursleden. Voorzitter Annemarie Jochems legde na bijna tien jaar haar voorzittershamer neer. Secretaris Kyra Couvee – van der Zee was wel de nestor van het bestuur met liefst 20 bestuursjaren achter zich.  Beiden werden op feestelijke en passende wijze uitgeluid. Zo leidde stadsbeiaardier Joost van Balkom het bestuur rond in het Stadhuis waar hij natuurlijk veel vertelde over de beiaard aldaar. Even daarna verkaste het gezelschap naar de toren van de Sint-Jan waar voorzitter Jos Clerx zijn voorgangster Annemarie prees om haar inzet en spontaniteit en hij Kyra Couvee – van der Zee eveneens in het zonnetje zette. Beiden kregen een levenslang lidmaatschap als Vriend van de Bossche Beiaard Stichting. 

Joost van Balkom nam op persoonlijke wijze afscheid van de twee bestuursleden met wie hij vele jaren optrok en die hij naar eigen zeggen node gaat missen. “Jullie waren de gastvrouwen van de beiaardstichting, altijd en overal aanwezig met een vrolijk gezicht en uitnodigend naar de mensen toe.” Als verrassing had hij voor ieder een speciaal bij de Koninklijke Eijsbouts in Asten gegoten klokje. 
De twee oud-bestuursleden werden letterlijk uitgeluid door het elf gelui van de Sint-Jan dat even klonk ter afscheid. 
Het bestuur van de Bossche Beiaard Stichting is inmiddels weer op sterkte met de nieuwe voorzitter Jos Clerx en secretaris Walther Hoevenaars.

***

Grote drukte in de toren

De 30e Open Monumentendag is ook voor de Bossche Beiaard Stichting een succes. Zowel zaterdag 10 als zondag 11 september stonden de mensen in de rij om de toren van de Sint-Jan te bezoeken. 
Mede door het stralende weer waren velen op de been in de Bossche binnenstad. De Bossche Beiaard Stichting hield samen met de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch open huis in de toren. Daar speelde stadsbeiaardier Joost van Balkom zich de hele zaterdag het eelt op de handen. 
Kinderen mochten meespelen op de beiaard en mensen konden een verzoeknummer indienen. 
Naar schatting bezochten zaterdag tussen de 800 en 1000 mensen de toren.