Over de Bossche Beiaardstichting

In 1992 is  Bossche Beiaardstichting (BBS) opgericht met als voornaamste doel de kennis over de beiaards en de belangstelling voor het beiaardspel te bevorderen en meer specifiek voor het bespelen van de beiaards in 's-Hertogenbosch in het bijzonder.

's-Hertogenbosch mag zich gelukkig prijzen met twee bijzondere beiaards (carillons) in de stad. Mede door de inspanning van de Bossche Beiaardstichting zijn in 2003 en 2004 beide beiaards grondig gerestaureerd. Vanwege het bijzondere tonale karakter van een beiaard leent het instrument zich bij uitstek voor vele muzieksoorten. Van middeleeuwse tot moderne muziek, ook als solo instrument maar een beiaard leent zich ook uitstekend voor samenspel met andere muzikale instrumenten.

Beiaardconcerten

Om een breed publiek kennis te laten maken met de vele muzikale mogelijkheden van een beiaard zijn door de Bossche Beiaardstichting in de afgelopen jaren vele speciale beiaardconcerten en  beiaardbespelingen georganiseerd.

Regelmatig in een samenspel met het kerkorgel en/of een koor. In de Beiaardweek is vaak naast de beide
stadsbeiaarden op een locatie in de stad een 'rijdende beiaard' te horen.

Bestuur

Het Bestuur van de Bossche Beiaardstichting is als volgt samengesteld:

Voorzittter                Ben Klinkenberg                                                                                          

Secretaris                  Walther Hoevenaars (tel: 06 - 2274 1200)

Penningmeester      Kim Leeuwenstein


Lid                                Arie van Olst
                                     Hans van Ipenburg


Muzikaal Adviseur    Joost van Balkom

Website                       Kyra Couvée-van der Zee

Technisch adviseur  Ron van der Voort

Correspondentieadres:    
Bossche Beiaardstichting
Ackersdijckstraat 25
5212 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 2274 1200
Email: info@beiaardonline.nl

Beleid

Het beleid van het bestuur is gericht op het zo breed mogelijk invulling geven aan de doelstelling. Door de beperkte financiële middelen zal in veel gevallen de 'tering naar de nering' moeten worden gezet. Toch blijft het beleid gericht op het realiseren van educatieve en muzikale activiteiten. Het is de bedoeling om jong en oud meer bekend te maken met de beiaardcultuur ook al zijn deze niet altijd cultureel geïnteresseerd.

De beiaardsector is helaas geen groeisector. Integendeel, mede door de economische crisis is de druk op de beiaardcultuur groot. In verschillende steden wordt de beiaardier al wegbezuinigd en in het verlengde daarvan het bespelen van de beiaard als eeuwenoud muziekinstrument. De Stichting zet zich voortdurend in om de beide beiaards in 's-Hertogenbosch te behouden als muzikale 'pronkjuwelen' in de stad en als een wezenlijk facet van het culturele erfgoed.  

Klik hier voor een aantal van onze uitgeoefende activiteiten. 

Financiën

Het financieel beleid van het bestuur kan worden omschreven als budgettair neutraal. Voordat een activiteit of project in uitvoering  wordt genomen moet daarvoor eerst voldoend financiële dekking aanwezig zijn. De Stichting heeft geen bezittingen en nagenoeg geen reserves. Jaarlijks wordt een balans rekening opgemaakt, deze ligt ter inzage op het secretariaat.

Kijk onder aan deze pagina voor de jaarcijfers over 2017. Of klik hier (pdf)

Als gedeeltelijke dekking van de organisatiekosten van de  Bossche Beiaardweek ontvangt de Stichting van de gemeente 's-Hertogenbosch jaarlijks een subsidie. Verder bestaat hiervoor een samenwerkingsverband met muziekcentrum 'De Toonzaal'.

De gemeente participeert ook in de kosten van het project 'Beiaard online'. De inkomsten van de Vrienden en donaties worden verder aangewend voor het ter hand nemen van
muzikale en educatieve projecten uit het bedrijfsplan.

Alle bestuursleden en helpers zijn vrijwilligers en ontvangen geen financiële vergoeding. In voorkomende gevallen wordt alleen een onkostenvergoeding toegekend, bijvoorbeeld aan beiaardiers of inleenkrachten.

De Beiaardstichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 41084796

De Beiaardstichting is via de e-mail te bereiken: 
info@beiaardonline.nl

Het IBAN bankrekeningnummer van de Stichting is: NL17RABO0194376982

het RSIN of fiscaalnummer is: 800885077

De Beiaardstichting op Facebook: www.facebook.com/bosschebeiaard