Programma donderdag 8 juni Opstaporkest Koninklijke Harmonie

Donderdag 8 juni
20.00 - 21.00 uur Concert van het Opstaporkest van de Koninklijke Harmonie samen met stadsbeiaardier Joost van Balkom op de rijdende beiaard.

Dit orkest, ook weer onder de professionele leiding van Jan Danckaert die tevens tweede dirigent van het harmonie-orkest is, biedt deze aankomende muzikanten de kans om te wennen aan samenspel en om te leren luisteren naar zichzelf maar vooral naar anderen. Zodoende kunnen zij zich enigszins een beeld vormen over wat hen te wachten staat in het harmonie-orkest. Het Opstaporkest  werd opgericht in 2002 en bestand uit een klein groepje leerlingen. Allengs is het aantal gegroeid tot circa 35 leden in 2010. Het is qua leeftijd een gemengd gezelschap. Jonge mensen die besloten hebben een instrument te gaan leren maar ook ouderen die daar op latere leeftijd voor kozen. Hoewel het natuurlijk gewenst is dat leden van het Opstaporkest op termijn doorstromen naar het harmonie-orkest, is dat niet verplicht.

Joost van Balkom werd in 1959 geboren. Hij studeerde klarinet aan het Brabants conservatorium bij Piet Jeegers, compositie aan het Koninklijk conservatorium  bij Louis Andriessen, Frederic Rzewski, Diederick Haakma Wagenaar en Dick Raaimakers en  beiaard aan de l’ecole francaise de carillon te Douai (Frankrijk) bij Jacques lannoy.
Momenteel is hij werkzaam als beiaardier van ‘s-Hertogenbosch en Drunen en geeft hij klarinet- en saxofoon les, harmonie les aan de piano en compositieles aan verschillende kunstinstellingen.
Hij schreef  composities en arrangementen voor verschillende bezetting voor onder andere de festivals Oorproeven, November Music, de Boulevard, jazz in  Duke town, Magisch Maastricht, Bosch Parade en Gaudeamus muziekweek. In 2007 was hij mede oprichter van de Regionale Muziekschool te Bodegraven. In 2012 was hij mede oprichter van de Regionale Muziekschool ‘s-Hertogenbosch.
Hij treedt regelmatig op in binnen en buitenland.

Het orkest speelt vanavond samen met stadsbeiaardier Joost van Balkom het volgende programma

 1. Jogging Samba
 2. African Symphony
 3. Eye of the Tiger
 4. One Special Moment - Solo beiaard
 5. Eagles in Concert
 6. All of Me
 7. Abba Medley
 8. Use Somebody - Solo beiaard
 9. Groots met een zachte G
 10. My Way
 11. Dit is een nacht