Programma: Vincent Hensen

Beiaardconcert Stadhuisbeiaard ‘s Hertogenbosch
26 mei 2016, 13.00 uur
Beiaardier Vincent Hensen, Groningen
Tussen Bosch en Beiaard
herdenking Jheronimus Bosch (1450-1516)


Cornet Voluntary
 J. Travers (1703-1758) *1
The Bells
W. Byrd (1543-1623) *2
Upon la mi re
Anoniem (16e eeuw) *1
Mi ut re ut (oorspr. uit Venetië)
uit het Buxheimer Orgelbuch (omstreeks 1470)
Salve Regina
uit het Buxheimer Orgelbuch, afgewisseld met improvisaties (zie toelichting)
Suite Bergamasca
G. Frescobaldi (1583-1643) *3
Ballo Tedesco i Gagliarda del ditto ballo tedesco
G. A. Terzi (ca. 1580 (Bergamo)-na 1600) *4
Ballo del Granduca (‘s Hertogenbal)
J. P. Sweelinck (1562-1621) *2
The Duke of Brunswick’s Alman
J. Bull (1562-1628) *1
A Giggle
J. Bull (1562-1628) *1
Concerto IV
Introduction, Fugue, Larghetto, March
M. Camidge (1764-1844) *5

Bewerkingen:
*1 Christiaan Winter (1967)
*2 Bernard Winsemius (1945)
*3 Joke Brandsma (1959)
*4 Arie Abbenes (1944)
*5 Vincent Hensen (1986)

Bij het maken van het programma heb ik gepoogd te beginnen en te eindigen bij het karakter van de eeuwenoude klokken en de sfeer van de markt. Gaandeweg klinken steeds oudere klanken, met The Bells van William Byrd en een kunstwerkje uit Venetië, tot we bij de groet aan de Lieve Vrouwe aan zijn gekomen. Salve Regina is een Maria-antifoon die na Trinitatis wordt gezongen (dit jaar 22 mei). Antifoon wil zeggen dat twee koren om de beurt een deel van het lied zingen. In deze compositie in het Buxheimer Orgelbuch vervult het orgel (vandaag de beiaard) de rol van het eerste koor. De andere -gezongen- gedeelten zijn niet opgetekend en ga ik daarom improviseren in moderne stijl. Zo is oud en nieuw verenigd in de groet aan de Heilige Maagd Maria. Onderaan de toelichting vindt u de tekst met vertaling en aanduiding. Na Salve Regina zullen jongere klanken in hertogelijke stijl uitgestrooid worden over de stad.

Salve, Regina, Mater misericordiae;    Buxheimer Orgelbuch
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.    Improvisatie
Ad te clamamus, exsules filii Evae;    Buxheimer Orgelbuch
Ad te suspiramus, gementes et flentes    Improvisatie
in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos    Buxheimer Orgelbuch
misericordes oculos ad nos converte;

et Iesum, benedictum fructum ventris tui,    Improvisatie
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria.    Buxheimer Orgelbuch

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;

en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle,
o zoete maagd Maria.