Bossche Beiaardschool

De oprichting van de Bossche beiaardschool is een initiatief van stadsbeiaardier van 's-Hertogenbosch Joost van Balkom en de Bossche Beiaardstichting Wij willen de beiaardbeleving een nieuwe impuls geven en bovendien de positie van ‘s-Hertogenbosch als beiaardstad verder versterken. Vandaar dat wij d.m.v. een scholenproject voor de basisschool, "Hemelse Tonen", en naschoolse beiaardles een doorlopende leerlijn willen creëren om zo de jeugd weer te interesseren voor een stukje cultureel erfgoed van de Lage Landen.
De beiaard is een typisch muziekinstrument van de lage landen. De beiaardtraditie in ’s-Hertogenbosch begon in de 15de eeuw en loopt door tot het heden.

De Bossche Beiaardstichting verzorgt al enkele jaren voor groep 6 en 7 van de basisschool een lespakket genaamd:” Hemelse tonen”. In dit lespakket wordt op muzikale en speelse wijze de geschiedenis van klokken en de beiaard geleerd. Aan het eind van deze lessenreeks bestaat er de mogelijkheid om de beiaardier op zijn hoge post in de toren te bezoeken.

In samenwerking met stadsbeiaardier van ‘s-Hertogenbosch is daar een element aan toegevoegd: niet alleen maar kijken naar de beiaardier, maar ook zelf de beiaard leren bespelen.
Kinderen en volwassenen kunnen vanaf september beiaardles krijgen van Joost van Balkom in de Wederkomst kerk in ’s-Hertogenbosch. In eerste instantie op een zogenaamd oefenklavier, zodat omwonenden van een toren niet gek worden van de foute noten. Als de leerling gevorderd is kan men ook op een echte beiaard spelen. Joost is beiaardier in verschillende steden en het is leuk en spannend om al spelend de bijzondere eigenschappen van de verschillende instrumenten te ontdekken.

Voor meer informatie:
Lespakket Hemelse tonen: info@beiaardonline.nl
Beiaardles: joost@vanbalkom.com, 06-26284362
http://www.bosschebeiaardschool.nl/