Doelstelling

Het belangrijkste doel van het BKG is zoveel mogelijk klokken (luid- slag- en beiaardklokken) weer aan het luiden te krijgen. Hiervoor zullen de nodige reparaties en restauraties nodig zijn die geen van alle goedkoop zijn. Tegelijkertijd met het in ere herstellen van diverse klokken brengt het BKG een gilde op gang dat met enthousiasme het prachtige ambt van klokkenluider vorm zal geven. Met de hand luiden is een doel op zich. Het BKG is zich bewust van dit cultuurhistorisch klinkend erfgoed dat niet verloren mag gaan.

Tegelijkertijd hebben veel mensen behoefte aan spiritualiteit en zij kunnen nergens meer terecht om het gevoel van verbondenheid te ervaren. De klokken kunnen een gevoel oproepen dat recht doet aan deze behoefte.