Projecten

Onder “Projecten” wordt verstaan het in ere herstellen van de klokken die op dit moment op onze verlanglijst staan om geluid te worden. Daarmee hebben we een begin gemaakt want er hangen er veel in ’s-Hertogenbosch.

Deze klokken bevinden zich in allerlei monumenten, kerken, kapellen, (voormalige) kloosters en andere gebouwen. Met de eigenaren van genoemde monumenten hebben wij contact opgenomen.

Soms moeten de klokken gerestaureerd worden, of ze zijn op dusdanige manier bevestigd dat er niet handmatig geluid kan worden.

Er is ook geld nodig om al dit erfgoed in ere te herstellen. Hiervoor verwijzen we naar de pagina “Hoe kan ik helpen?” om een steuntje in de rug te geven bij ons werk.

Voor meer informatie over de monumenten van onze stad, verwijzen wij u naar de Bossche encyclopedie.