Antoniuskapel

De voormalige Antoniuskapel beschikt over twee klokken:

Een klok uit 1573 met als opschrift: ‘Slavator is minen naem ghegoten van Adriaen Steylaert van Mechelen in ’t jaar MCCCCCXXIII’. De gieter heeft echter ’n foutje gemaakt: ‘Slavator’ moet zijn ‘Salvator’.  Deze bijzondere klok qua leeftijd en afbeeldingen heeft een diameter van 67 cm en slaat het hele uur.

Een klok gegoten in 1949 door Petit & Fritsen met als opdruk: ‘Petit & Fritsen me Funderunt “AD 1949”’; vertaald: ‘Petit en Fritsen hebben mij gegoten in het jaar des Heren 1949’. Deze klok slaat de halve uren en heeft een diameter van 48 cm.

Deze klokken zijn onderhouden maar kunnen niet zonder meer met de hand worden geluid. Hiervoor zijn enkele wijzigingen in de constructie nodig. Het project verloopt langzaam.