St.Janstoren

Ongeveer gelijktijdig met de Bossche Beiaard Stichting is bij het Bossche Klokkenluiders Gilde de wens naar voren gekomen om in de St. Janstoren de Noteman en het elfgelui weer met de hand te gaan luiden.

Hiervoor zijn enkele deskundigen geraadpleegd (Theo van Soest van het Utrechts Klokkenluiders Gilde en Joost Eijsbouts van de Klokkengieterij in Asten) die onlangs de St. Janstoren hebben bezocht. Er is heel wat voor nodig om dit plan ten uitvoer te brengen.