Over de Bossche Beiaardstichting

In 1992 is  Bossche Beiaardstichting (BBS) opgericht met als voornaamste doel de kennis over de ()Bossche) beiaarden en de belangstelling voor het beiaardspel te bevorderen.

's-Hertogenbosch mag zich gelukkig prijzen met twee bijzondere beiaarden in de stad. Mede door de inspanning van de Bossche Beiaardstichting zijn in 2003 en 2004 beide beiaarden grondig gerestaureerd. Vanwege het bijzondere tonale karakter van een beiaard leent het instrument zich bij uitstek voor vele muzieksoorten. Van middeleeuwse tot moderne muziek, ook als solo instrument maar een beiaard leent zich ook uitstekend voor samenspel met andere muzikale instrumenten.

Ons bestuur bestaat uit:
Ben Klinkenberg           voorzitter
Walther Hoevenaars    penningmeester
René Bouwman            secretaris
Nik de Vries                   lid
Rudi Klumpkens           lid
 
Geen bestuursleden, maar wel vaak als initiator of adviseur bij de vergaderingen aanwezig:
 
Joost van Balkom         stadsbeiaardier, muziekdocent en adviseur rond klokkenzaken
Jan Willem Rodenburg Fondsenwerving Jacob van Eyck festival

Correspondentieadres:    
Bossche Beiaardstichting
De Kropaar 20
5384 XV Heesch

Telefoon: 06 - 107113749
Email: bbs.klok.secretaris@gmail.com

Financiën

Het financieel beleid van het bestuur kan worden omschreven als budgettair neutraal. Voordat een activiteit of project in uitvoering  wordt genomen moet daarvoor eerst voldoend financiële dekking aanwezig zijn. De Stichting heeft geen bezittingen en nagenoeg geen reserves. Jaarlijks wordt een balans rekening opgemaakt, deze ligt ter inzage op het secretariaat.

Kijk onder aan deze pagina voor de jaarcijfers over 2017. Of klik hier (pdf)

Alle bestuursleden en helpers zijn vrijwilligers en ontvangen geen financiële vergoeding. In voorkomende gevallen wordt alleen een onkostenvergoeding toegekend, bijvoorbeeld aan beiaardiers of inleenkrachten.

De Beiaardstichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 41084796

De Beiaardstichting is via de e-mail te bereiken: 
bbs.klok.secretaris@gmail.com

Het IBAN bankrekeningnummer van de Stichting is: NL17RABO0194376982

het RSIN of fiscaalnummer is: 800885077

De Beiaardstichting op Facebook: www.facebook.com/bosschebeiaard