Beiaardiers

Drie generaties van Balkom sinds 1915:

  • Joost van Balkom (1959 - heden)
  • Sjef van Balkom (1922-2004)
  • Toon van Balkom (1886-1958)

JOOST VAN BALKOM (1959 - heden)

Stadsbeiaardier van 's-Hertogenbosch sedert 1988
Joost van Balkom heeft klarinet gestudeerd bij Piet Jeegers aan het Brabants Conservatorium en haalde het B-diploma. Daarna heeft hij zijn opleiding tot beiaardier gevolgd in Douai (Frankrijk) aan "L'école Française de Carillon bij Jacques Lannoy en behaalde het "diplôme supèrieur". Vervolgens studeerde hij aan het Koninklijk Conservatoirum in Den Haag compositie bij Louis Andriessen en sloot dit af met het getuigschrift Hoger Beroeps Onderwijs. Hij schreef composities voor kamermuziek, symfonie- en kamerorkest, intermediaire projecten: uncle Joe's AUG, opening concertzaal Tilburg. Kreeg een eervolle vermelding bij het "Flutonicon compositie concours voor zijn compositie "trine". 

Joost van Balkom bespeelt elke week de beiaarden van 's-Hertogenbosch. Op woensdagochtend van 10.00-11.00 u de stadhuisbeiaard en daarna van 11.30-12.30 u de beiaard van de Sint-Jan. Regelmatig geeft hij concerten in binnen- en buitenland. Ook geeft hij concerten op de Sint-Jansbeiaard op speciaal verzoek. Hij is verbonden aan verschillende culturele instellingen en beiaardier van Drunen. 

Onder zijn beiaardierschap heeft de gemeente beide Bossche beiaarden gerestaureerd, is het zeven gelui uitgebreid tot een elf gelui en heeft hij ervoor gezorgd dat vanaf 9 juli 2021 de zeven laagste klokken van de Sint Jan weer met de hand geluid kunnen worden. 
Website: www.vanbalkom.com

SJEF VAN BALKOM (1922-2004)

Stadsbeiaardier van 's-Hertogenbosch 1955-1988
Sjef van Balkom kreeg zijn muzikale opvoeding van zijn vader Toon aan de muziekschool in 's-Hertogenbosch. Hij zette zijn studie voort aan het Brabants Conservatorium. Hij kreeg daarna les in Den Haag bij Joachim Roentgen (viool) en bij Sem Dresden (theorie en compositie).
Hij was de eerste beiaardier die een Nederlands diploma verwierf voor beiaardspel en campanologie (1951). Bij de nationale beiaardwedstrijd in Delft kreeg hij de eerste prijs. Sjef van Balkom gaf vele beiaardconcerten. Hij bespeelde meer dan 70 beiaarden in Nederland en vele in België. Hij ondernam diverse concertreizen naar Noord-Frankrijk en Bourgogne alsmede naar Amerika. Als componist schreef hij o.a. veel beiaardcomposities. Klik voor een overzicht van zijn bewerkingen op: lijst bewerkingen Voor een overzicht van zijn composities klik op: lijst composities Hij was jarenlang actief in de Nederlandse Klokkenspelvereniging in de muziekcommissie, als vicevoorzitter en als voorzitter. Daarnaast was hij penningmeester van de Beiaard Wereld Federatie. Sjef van Balkom was directeur van de Stedelijke Muziekschool en docent muziektheorie aan het Brabants Conservatorium. Meer dan 50 jaar verzorgde hij de kerkmuziek in de Sint-Jacobskerk in 's-Hertogenbosch.

TOON VAN BALKOM (1886-1958)

Stadsbeiaardier van 's-Hertogenbosch 1915-1955
Toon van Balkom kreeg zijn opleiding aan de stedelijke muziekschool. Van Jacob Vincent, de beiaardier van het Koninklijk Paleis te Amsterdam kreeg hij zijn beiaardopleiding met zodanig gevolg dat hij in 1915 na een examen benoemd werd tot stadsbeiaardier in 's-Hertogenbosch, alwaar hij de beiaarden van het stadhuis en van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan bespeelde. Hij zette zijn beiaardstudie voort aan de beiaardschool in Mechelen bij Jef Denijn en Staf Nees. Toon van Balkom gaf beiaardconcerten in Nederland, België en Frankrijk. Daarnaast werd hij vaak gevraagd als jurylid bij muziekwedstrijden. Van zijn hand verschenen enkele beiaardcomposities, maar hij was vooral bekend als instrumentator voor symfonie- en harmonieorkest. Klik voor een overzicht van zijn arrangementen op: lijst bewerkingen Voor een overzicht van zijn composities: lijst composities
Jarenlang was hij bestuurslid van de Nederlands Klokkenspelvereniging. Vooral als adviseur voor nieuwe beiaarden heeft hij veel verdiensten gehad en verrichtte hij belangrijk werk voor de beiaardkunst. Toon van Balkom werd samen met M.A. Brandts Buijs. Dr. J. Casparie en Jef Denijn in 1924 belast met keuring en toezicht op de klokken en het mechanisch werk voor de nieuwe beiaard in de Sint-Jan, gegoten door Gillett and Johnston en ingericht door Eijsbouts. Deze beiaard werd officieel in gebruik gesteld tijdens het Tweede Wereldbeiaard Congres in 1925 in 's-Hertogenbosch.

Bertus Aafjes over Toon van Balkom in 1949:

Daarom moet ge meegaan naar de bekende beiaardier, wiens naam zelf is als de klank van een zware klok: Toon van Balkom, oud leerling van Jef Denijn, beiaardier van 's-Hertogenbosch.
De meester van de Bossche ether, hij heeft het aan zijn hart. Zijn hartspecialist is uit interesse eens met hem mee naar boven geklauterd en zei halverwege: "Maar dat kan niet met uw hart, ik kan al bijna niet meer." En toen hij de handen van de beiaardier op de stokken zag neerdalen dacht hij: "Dat gaat helemaal niet meer." En van Balkom beierde voort. De meesters weten dat de werkelijke kunst ten koste van het eigen hart gaat.