Contact

Bossche Beiaardstichting

De Kropaar 20

5384XV Heesch
Telefoon: 06-22741200

Email: bbs.klok.secretaris@gmail.com

 

Het webadres van de Bossche Beiaard Stichting is: beiaardonline.nl

Alle andere internetadressen en/of mailadressen die refereren aan de Bossche Beiaard Stichting horen niet bij ons en vallen zeker niet onder onze verantwoordelijkheid.