Fondswerving

Vrienden Beiaardstichting

De stichting speelt slechts een bescheiden maar wel aansprekende rol in de Bossche samenleving. De beiaards vervullen al eeuwen lang bewust of onbewust voor de inwoners en bezoekers van het stadscentrum een muzikaal intermezzo. De beiaardklanken vervullen met aangename en vrolijke melodieën een niet weg te denken rol bij het dagelijkse leven in de stad. Een reden temeer om er samen voor te zorgen dat de beiaards kunnen blijven spelen. Als U van mening bent dat de beiaardmuziek in de stad moet blijven wordt dan Vriend van de Beiaardstichting. Vrienden betalen minimaal 25 euro per jaar. Hiervoor wordt U via de digitale Nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting. Verder wordt bij speciale concerten een korting op de entreeprijs toegekend. En krijgt u het boek Van Balkom Beiaardiers, drie generaties Bossche Klokkenspelers cadeau.
Kijk onder aan deze pagina voor de folder om Vriend te worden.

Donateurs

Een meer gerichte ondersteuning van de Stichting is om als donateur bepaald projecten te ondersteunen. Door het jaar heen worden tal van activiteiten ontplooid, die stuk voor stuk afhankelijk zijn van de ondersteuning door de gemeente, bedrijven of particulieren. Donateurs kunnen kiezen voor het financieel ondersteunen van educatieve projecten of muzikale activiteiten waarbij de beiaards centraal staan. Een jaarlijkse of incidentele donatie zonder directe koppeling aan een evenement is uiteraard ook welkom.

Informatie:

De Beiaardstichting is door de Belastingdienst erkend als ANBI-instelling.
Alle informatie om Vriend te worden van de Beiaardstichting of het doneren van projecten / activiteiten kan via:

E-mail van de stichting: info@beiaardonline.nl

Het telefoonnummer:  06 - 2274 1200    
Het IBAN bankrekeningnummer van de Stichting is: NL17RABO0194376982